Gymnázium a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Zlín

< zpět

Vysokoškolákem (zatím) na zkoušku a badatelem navždy

Naše gymnázium je partnerskou školou Přírodovědecké fakulty UP Olomouc. Rádi a poměrně hojně využíváme možností, které PřF UP Olomouc nabízí (nejen) pro žáky středních škol.

Své zkušenosti se dvěma z nabízených projektů popsala níže žákyně O7.A našeho gymnázia Žaneta Krakovská. Věřím, že Žanetiny postřehy nejsou jen zajímavým počtením, ale že budou i jakýmsi motivačním faktorem pro ty, kteří třeba ještě váhají, kde a jak se realizovat.

Svatava Benešová

Projekt Badatel

Zdravím všechny. Jmenuji se Žaneta Krakovská, jsem studentkou O7.A a ráda bych Vám řekla něco o své zkušenosti s aktivitami, které nabízí Přírodovědecká fakulta UP Olomouc. Poměrně hodně času jsem strávila s projektem Badatel. Tento projekt poskytuje žákům základních a středních škol možnost zapojit se do výzkumů týkajících se všech různých oblastí od matematiky až po ekologii. V rámci tohoto projektu se také konají akce, například víkendový seminář nebo letní škola.

Zapojit se do Badatele je jednoduché. U mě tato cesta začala na našem gymnáziu, kde jsem dostala základní informace. Poté jsem narazila na webové stránky projektu, kde jsou vypsané všechny aktuálně probíhající výzkumy roztříděné podle oborů. Pečlivě jsem prohledala části s biologií a chemií a vybrala jsem si projekt týkající se analýzy kosterních pozůstatků syfilitika ze 16.–17. století, který garantovala katedra analytické chemie. Pak už stačilo jen se sejít s vedoucím mého projektu, naplánovat si, jak bude vše probíhat a práce mohla začít. Naším cílem bylo najít v kompaktě kosti pozůstatky rtuti, olova a jiných těžkých kovů, které se zde ukládaly, protože dříve sloužily jako lék na syfilis. Používali jsme k tomuto účelu ty nejmodernější techniky, například Ramanovu spektroskopii, rentgenovou fluorescenci nebo také skenovací elektronovou mikroskopii. Vedoucí mé práce RNDr. Lukáš Kučera, Ph.D. mi vždy vše vysvětlil a předal mi spoustu cenných zkušeností. Všem studentům se zájmem o přírodní vědy doporučuji se také podívat na stránky projektu Badatel a najít si svůj projekt. Hlavní je nemít strach, vedoucí prací Vám rádi se vším poradí.

Pokud nemáte čas se věnovat projektu dlouhodobě, PřF také organizuje akci s názvem Týden vysokoškolákem, které jsem se měla možnost zúčastnit letos v říjnu. Celý týden jsem chodila na opravdové přednášky a cvičení se studenty různých biologicky zaměřených oborů, účastnila se exkurzí na spoustě vědeckých pracovišť, a hlavně se dozvěděla naprosto vše, co je potřeba vědět o studiu na vysoké škole. Měla jsem možnost si vyzkoušet organogenezi in vitro v laboratoři růstových regulátorů, viděla jsem fytotron na katedře botaniky, pracovala jsem s nádorovými buňkami na katedře biofyziky a mnoho dalšího… Společně se mnou se programu účastnil také můj spolužák Michal Zálešák, který si z nabídky vybral obor fyzika, takže navštívil například katedru biofyziky nebo optiky. Tato akce není žádnou novinkou a jistě se bude konat i příští rok, tudíž pokud uvažujete o studiu na PřF, nezapomeňte se včas přihlásit!

< zpět