Vítejte na stránkách projektu SIPVZ.

Tvorba výukových programů Internetové aplikace prezentující postupy řešení matematických úloh s využitím interaktivních animací budou obsahovat sady řešených příkladů rozčleněných dle jednotlivých níže uvedených tématických celků. Každý takový celek bude obsahovat názornou animaci (Flash MX, Cabri Geometrie) popisující či naznačující postup řešení s odkazy na použité vzorce, pravidla nebo definice. Další součástí celku budou příklady stejného typu, které bude možné, na základě shlédnutí animací, řešit. Vybrané modelové úlohy budou obohaceny o dynamickou vizualizaci jejich užití v praxi.

Řešitelský tým se bude skládat z interních a externích zaměstnanců našeho gymnázia:
- odborné vedení a tvorba programů pomocí softwaru Cabri Geometrie, Flash a Java: Mgr.Lubomír Sedláček, Mgr.Michal Mikláš
- obsahová náplň a didaktické zpracování: Mgr.Sylva Potůčková, Mgr.Dana Stesková
- vedení projektu: Mgr.Alena Štachová
- koordinátor projektu: Mgr.Sylva Potůčková
- administrativní činnosti: Eliška Babíková