Gymnázium a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Kritéria

Kritéria pro přijetí do prvního ročníku

Přijímací zkoušky ve školním roce 2023/2024

79-41-K/41 Gymnázium - ŠVP Škola s dobrým výhledem (čtyřleté studium)
79-41-K/81 Gymnázium - ŠVP Otevřená škola (osmileté studium)
79-41-K/41 Gymnázium - ŠVP Škola v pohybu
79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou - ŠVP Škola s dobrým startem

Přijímací zkoušky ve školním roce 2022/2023

79-41-K/41 Gymnázium - ŠVP Škola s dobrým výhledem (čtyřleté studium)
79-41-K/81 Gymnázium - ŠVP Otevřená škola (osmileté studium)
79-41-K/41 Gymnázium - ŠVP Škola v pohybu
79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou - ŠVP Škola s dobrým startem
Všeobecné a speciální části TZ – tabulky bodovaných výkonů v jednotlivých motorických testech kmenových sportů