Gymnázium a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Volitelné předměty

Volitelné předměty

Nabídka volitelných předmětů pro třetí a čtvrtý ročník

Milí studenti, vážení rodiče,
nabídka volitelných předmětů na Gymnáziu a Jazykové škole ve Zlíně je shodná pro odpovídající ročníky všech studijních oborů gymnázia – osmiletého i čtyřletého všeobecného studia a  čtyřletého studia se zaměřením na sportovní přípravu a tělesnou výchovu (zde pouze s výjimkou předmětu VP4).

Pro usnadnění Vaší orientace jsme připravili následující tabulku. Kliknutím na zkratku předmětu se Vám rozbalí anotace všech nabízených možností v rámci předmětu:

Zkratka volitelného předmětu Ročníky a hodinové dotace předmětu Kdo si předmět volí
VP1

2 hodiny ve 3. ročníku (septimě)
a 3 hodiny ve 4. ročníku (oktávě)

studenti 2. ročníku
(sexty)

VP2 2 hodiny ve 3. ročníku (septimě)
a 3 hodiny ve 4. ročníku (oktávě)
studenti 2. ročníku
(sexty)
VP3 4 hodiny ve 4. ročníku (oktávě) studenti 3. ročníku (septimy)
VP4 2 hodiny ve 4. ročníku (oktávě) studenti 3. ročníku (septimy)
kromě sportovní třídy

Volíte si předměty vždy pouze na následující ročník, avšak již ve druhém ročníku byste měli (alespoň výhledově) zvažovat kombinaci VP1 a VP2 s ohledem na možnosti výběru předmětů VP3 a VP4, které si budete volit ve třetím ročníku a s Vaší předpokládanou volbou vysokoškolského studia či budoucího povolání. (Napsat doporučenou kombinaci předmětů pro určité zaměření studia je dnes fakticky nemožné, protože některé školy dělají NSZ a jiné oborové zkoušky, a přitom může jít o zcela stejné zaměření. Snad Vám tedy pomůže doporučení informovat se o podmínkách přijímacího řízení na školách, o nichž uvažujete, případně se poradit se školní výchovnou poradkyní Mgr. Soňou Surou, nebo se zaměřit především na předměty, které budete na VŠ potřebovat během studia. Pomůže Vám také test profesní orientace.) Některé z předmětů nelze volit současně.
Volitelné předměty si volíte formou elektronické přihlášky v elektronické žákovské knížce, v sekci „Ankety“.