Gymnázium a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Předměty

CHE

Velká chemická show

Ve středu 15. února 2012 se v hale našeho gymnázia uskutečnila přednáška na téma Tajemství energie. Přesnější název pro tuto akci je show, protože přednášející dokázal, že i velmi vážné a vysoce odborné téma je možné podat velice poutavým a zábavným způsobem.

Tato přednáška byla jednou z cyklu, kterými se pod záštitou MŠMT a Občanského sdružení ADETO přednášející Dr. Michael Londesborough snaží přiblížit žákům základních a středních škol problematiku energie a jejího využití od pravěku po dnešní dobu. Mluvené slovo bylo doplněno animacemi a hlavně spoustou praktických a velmi efektních pokusů, které nadchly malé i starší diváky.

Chemické show se zúčastnilo přes 200 studentů našeho gymnázia a také skupinka nadaných žáků ze 4. a 5. třídy ze ZŠ Malenovice, z nichž někteří na našem gymnáziu navštěvují přírodovědná setkání z oblasti biologie, chemie a fyziky.

Na malou fotoreportáž z této akce se můžete podívat v naší fotogalerii.

A závěrem ještě pár slov o přednášejícím

Anglický chemik Dr. Michael Geoffrey Stephen Londesborough, B.Sc Hons Ph.D. pracuje již několik let jako vědecký výzkumný pracovník v Ústavu anorganické chemie v Řeži. V současné době je držitelem grantu Grantové agentury České republiky zaměřeným na výzkum nové generace příměsí do borových klastrů, je manažerem projektu zvaného Otevřená věda určeného mladým výzkumníkům, je autorem a spoluautorem 21 vědeckých prací, přednášel na 4 mezinárodních konferencích a účastní se několika dalších projektů.

Obyvatelé zlínska již měli možnost jej vidět při akci nazvané Chemie lásky, kterou pořádala Nadace Tomáše Bati v Baťově vile v listopadu loňského roku a podruhé právě tento týden.

Naši studenti jej znají především díky jeho pořadu PORT, který vysílá Česká televize a je zaměřen na popularizaci odborných přírodovědných témat.