Gymnázium a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Předměty

NEJ

Mílé žákyně, milí žáci,

na následujících internetových stránkách si můžete procvičit své jazykové
znalosti, eventuelně získat další informace o němčině a německy mluvících
zemích.
www.hueber.de/deutsch-als-fremdsprache/

 http://www.hueber.de/deutsch-als-fremdsprache/

www.hueber.de/pingpong-neu/
www.hueber.de/themen-aktuell/
www.polyglot.cz/nakladatelstvi/ – internetová podpora učebnicové řady
Sprechen Sie Deutsch? je možná na základě vyplnění přihlašovacího formuláře

LINKTIPP

Die Stadt der Sprachen

Wissen Sie, wie viele Sprachen auf der Welt gesprochen werden? Oder welche Sprachen die häufigsten im Internet sind? Solche Fragen und die Antworten dazu finden Sie in einem spannenden Online-Quiz zu den Sprachen und Schriften dieser Welt!

http://www.goethe.de/lrn/pro/sds/deutsch/start.html