Gymnázium a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Projekty

Projekty IROP

Logo IROP

NÁZEV PROJEKTU: Vybudování Přírodovědně-technického a jazykového centra školy

REG. Č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002674

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu jsou stavební úpravy a vybavení Přírodovědně-technického a jazykového centra ve 3. NP Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín.