• GJŠ Zlín
  • GJŠ Zlín
  • GJŠ Zlín
  • GJŠ Zlín

AKTUALITY

Výsledková listiny talentové části přijímacího řízení oboru Gymnázium se sportovní přípravou pro kmenový sport plavání

29. 5. 2020  |  Dne 29. 5. 2020 proběhl náhradní termín talentové části přijímacího řízení oboru Gymnázium se sportovní přípravou pro kmenový sport plavání. Aktualizovanou výsledkovou listinu po náhradním termínu naleznete v přiloženém souboru: plavani-nt.pdf.

Výsledkové listiny talentové části přijímacího řízení oboru Gymnázium se sportovní přípravou

22. 5. 2020  |  Dne 22. 5. 2020 proběhl náhradní termín talentové části přijímacího řízení oboru Gymnázium se sportovní přípravou pro kmenové sporty atletika a volejbal. Aktualizované výsledkové listiny po náhradním termínu naleznete v přiložených souborech: atletika, volejbal.

Krajské kolo SOČ

5. 5. 2020  |  probíhalo ve dnech 2.-5. 5. 2020 pod záštitou Gymnázia JAK v Uherském Brodě. Dlouhá doba určená pro obhajoby prací byla ovlivněna současnou situací, ve které veškerá představení a obhajoby probíhaly formou diskusního fóra a online-systémů.

Naši žáci se soutěže SOČ zúčastnili celkem ve čtyřech soutěžních oborech, ve dvou z oborů jsme měli zastoupení hned dvojnásobné. Po místy dost dlouhých rokováních hodnotících komisí byly vyneseny výsledky, za které se naši soutěžící rozhodně nemusí stydět.

více >

Výsledky okresního kola SOČ

27. 4. 2020  |  V minulých dnech proběhlo (letos opravdu netradičně - online-formou) okresní kolo obhajob prací Středoškolské odborné činnosti. Naši žáci se zúčastnili soutěže celkem ve čtyřech soutěžních oborech.

V oboru 12 - tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie obsadil 1. místo Adam Knirsch, na 2. místě se umístili se svou prací Tomáš SoučekŠtěpán Horčic. V oboru 14 - pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času zvítězila Eliška Velecká. Z prvního místa postupuje dále z oboru 17 - filosofie, politologie a ostatní společenské vědy Ondřej Šil. V oboru 18 - informatika zvítězil se svou prací Přemek Janda, 2. místo patří dvojici Klára BrázdilováHynek Pavlacký.

Všechny naše práce tímto postupují do krajského kola, které se uskuteční 5. 5. 2020 a proběhne opět formou online-obhajob a videokonferencí. Doufám, že se bude našim zástupcům v krajském kole dařit a alespoň některé z prací postoupí do závěrečného celostátního kola.

Svatava Benešová

Poděkování studentům GJŠ Zlín za realizaci propagačního videa

26. 4. 2020  |  V rámci realizace závěrečných maturitních prací ze semináře Grafika, design a multimédia naši studenti Lukáš Bajer a Tomáš Souček ochotně reagovali na prosbu Dětského domova, Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy Zlín o natočení propagačního videa pro jejich školské zařízení. Chtěli bychom jim tímto poděkovat za projevenou ochotu, zápal pro věc a hlavně výborný výsledek.

více >

Práce našich studentů postupují do okresního kola SOČ

18. 4. 2020  |  Přestože většina soutěží byla v tomto školním roce zrušena (s tím, že zůstane pouze u kol proběhlých do začátku nouzového stavu), podařilo se zachovat alespoň Středoškolskou odbornou činnost (SOČ), jejíž organizátoři vyšli vstříc účastníkům a umožnili jim obvyklou prezentaci práce nahradit nahrávkou vzniklou v domácím prostředí podle předepsaných pravidel. Jsme moc rádi, protože jde o výsledky jejich několikaměsíční práce a někteří z nich by už neměli v příštím roce možnost práci podat, protože jsou v maturitním ročníku.

více >

Informace školy k přípravným kurzům pro uchazeče 2020

25. 3. 2020  |  Vážení rodiče, milí uchazeči o studium na naší škole,

přestože jsme se až do poslední chvíle připravovali na letošní ročník tradičních přípravných kurzů, vývoj událostí nám už neumožní, abychom je realizovali. Současně však, podle aktuálních informací pana ministra školství Roberta Plagy, jejich podoba a náročnost zůstane zachována a proběhnou v později stanoveném termínu.

více >

Úřední hodiny

16. 3. 2020  |  Úřední hodiny pro veřejnost jsou po dobu vyhlášení karanténního stavu pro ČR ve středu od 9 do 12 hodin. Vyřizujte v tuto dobu pouze neodkladné záležitosti. Tímto se ruší úřední hodiny vyhlášené ve zprávě z 10. března 2020. V ostatní dny a hodiny bude škola uzavřena.

Děkujeme za pochopení.

Činnost školy v souvislosti s mimořádným opatřením vydaným ministrem zdravotnictví

10. 3. 2020  |  Dne 10. března 2020 vydal ministr zdravotnictví ČR mimořádné opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpeční vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19. Tímto opatřením se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním, vyšším odborném a vysokoškolském vzdělávání.

více >

Krajské kolo konverzační soutěže v ruském jazyce na Masarykově gymnáziu Vsetín

10. 3. 2020  |  V úterý 10.3. 2020 se na Masarykově gymnáziu Vsetín konalo Krajské kolo konverzační soutěže v ruském jazyce. Naše studentka Kateřina Koldová ze 4. B se v krajské konkurenci neztratila a po pěkném výkonu obsadila 5. místo. Blahopřejeme!

Mgr. Daniela Hlavinková

  |  1/99  |  Starší >  |  archiv aktualit
English  German  France  Spain

Projekty z IROP a IPRÚ

Odkazy

Kde nás najdete

Adresa: nám. T. G. Masaryka 2734, 760 01 Zlín

Tel.: 577 007 444 | Fax: 577 007 445
E-mail:
gym@gjszlin.cz

Mapy.cz: Najdete nás zde

Partneři a projekty

Logo Zlínského kraje

Naše škola uzavřela smlouvu se Zlínským krajem o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 50 000 Kč na realizaci projektu Krajský parlament dětí a mládeže Zlínského kraje.

Projekty ERASMUS+

Logo Erasmus+

Projekty ESF

Realizovali jsme celou řadu projektů financovaných ESF fondy. Jejich přehled je k dispozici v sekci Projekty.

logo MU
Škola spolupracuje s Masarykovou univerzitou na projektu Partnerství ve vzdělávání.

Podporujeme talentované žáky – probuďte svůj talent prostřednictvím programu Centra pro talentovanou mládež www.ctm-academy.cz

Mezinárodní cena vévody z Edinburgu – posuňte své hranice a udělejte něco pro druhé, přihlaste se do týmu! www.DofE.cz

Eurocentrum
Škola spolupracuje s organizací Eurocentrum Zlín.