Budova školy

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Budova školy

JAZYKOVÁ ŠKOLA ZLÍN

Docházkové kurzy – ANGLICKÝ JAZYK 2023/2024

Docházkové kurzy všech úrovní jsou zaměřeny na postupné zvládnutí nejdůležitějších oblastí mluvnice a slovní zásoby anglického jazyka s cílem dorozumět se v běžných situacích a dosáhnout jazykových znalostí na úrovních začátečník (A1) až více pokročilý (B2).

Kurzy jsou 2 respektive 3 hod. týdně a vždy využívají učebnice anglického jazyka.

MÍRNĚ POKROČILÍ A2

Tento kurz navazuje na kurz pro začátečníky. Je také vhodný pro ty, kteří mají za sebou začátky anglického jazyka a ovládají přítomné, minulé a budoucí časy.

Uceleně rozvíjí nejdůležitější gramatické jevy a slovní zásobu anglického jazyka s cílem dorozumět se v běžných každodenních situacích. Důraz je kladen na komunikaci a rovněž na nácvik porozumění čtenému textu a slyšenému.

Celá výuka je vedena výhradně v anglickém jazyce.

kurz probíhá 2 hodiny týdně

cena 7.200 Kč

Chci se přihlásit


STŘEDNĚ POKROČILÍ B1

Jedná se o kurz všeobecné angličtiny, který nabízí procvičování všech klíčových dovedností – mluvení, čtení, poslech a psaní. Důraz je kladen především na komunikaci a rozšiřování slovní zásoby s upevněním gramatických vzorců.

Celá výuka je vedena výhradně v anglickém jazyce.

kurz probíhá 2 hodiny týdně

cena 7.200 Kč

Chci se přihlásit


VÍCE POKROČILÍ B2

Kurz určený posluchačům na úrovni více pokročilí a není přípravou k mezinárodním zkouškám. Učebnice je používána pouze jako podpůrná struktura, důraz je kladen na konverzaci a diskusi. Témata k diskusi si často volí sami posluchači.

Celá výuka je vedena výhradně v anglickém jazyce.

kurz probíhá 3 hodiny týdně

cena 8.600 Kč

Chci se přihlásit