Budova školy

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Budova školy

JAZYKOVÁ ŠKOLA ZLÍN

Docházkové kurzy – NĚMECKÝ JAZYK 2023/2024

Docházkové kurzy všech úrovní jsou zaměřeny na postupné zvládnutí nejdůležitějších oblastí mluvnice a slovní zásoby anglického jazyka s cílem dorozumět se v běžných situacích a dosáhnout jazykových znalostí na úrovních středně pokročilý (B1) až pokročilý (C1).

Kurzy jsou 2 respektive 3 hod. týdně.

STŘEDNĚ POKROČILÍ B1

Jedná se o kurz všeobecné němčiny, který nabízí procvičování všech klíčových dovedností - mluvení, čtení, poslech. Důraz je kladen především na komunikaci a rozšiřování slovní zásoby s upevněním gramatických vzorců. Prioritou kurzu je zvládnutí rozsáhlé slovní zásoby se zaměřením na poslechové a čtené texty.

kurz probíhá 3 hodiny týdně

cena 9.600 Kč

Chci se přihlásit


VÍCE POKROČILÍ B2

Kurz určený posluchačům na úrovni více pokročilí a není přípravou k mezinárodním zkouškám. Učebnice je používána pouze jako podpůrná struktura, důraz je kladen na konverzaci a diskusi. Kurz je vhodný pro posluchače, kteří potřebují aktivovat německý jazyk a chtějí zdokonalit především praktické dovednosti. Ve výuce je proto velký důraz kladen na konverzaci a rozšíření slovní zásoby. Gramatické jevy jsou upevňovány v kontextu daného tématu.

kurz probíhá 3 hodiny týdně

cena 9.600 Kč

Chci se přihlásit


VÍCE POKROČILÍ C1

Kurz určený posluchačům na úrovni více pokročilí a není přípravou k mezinárodním zkouškám. Je určen zájemcům, jejichž cílem je zvládnutí jazyka na vyšší úrovni a zlepšení komunikativní vybavenosti. Výuka bude zaměřena na prohloubení všech jazykových dovedností na velmi pokročilé úrovni. Jedná se o upevnění obtížnějších gramatických jevů, autentické texty prohlubující porozumění čtenému. Výuka je zaměřena na komunikaci, diskuze k přečteným textům, poslechové texty, řešení, argumentaci, popisy obrázků, umění se vyjádřit písemně i ústně k náročnějším tématům

kurz probíhá 3 hodiny týdně

cena 9.600 Kč

Chci se přihlásit