Budova školy

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Budova školy

JAZYKOVÁ ŠKOLA ZLÍN

Konverzační kurzy – ANGLICKÝ JAZYK 2024/2025

Kurzy jsou zaměřené na konverzaci a témata odpovídající dané jazykové úrovni, nepoužívají se v nich učebnice. Všechny kurzy jsou vedeny výhradně v anglickém jazyce.

Konverzace – začátečníci

Kurz s rodilým mluvčím zaměřený na jednodušší každodenní témata a rozšíření slovní zásoby a komunikačních dovedností na dané úrovni.

Maximálně 5 posluchačů ve skupině.

kurz probíhá 2 hodiny týdně

cena 9.600 Kč

Chci se přihlásit


Konverzace – mírně pokročilí/pokročilí

Kurz s rodilým mluvčím zaměřený na jednodušší každodenní témata a rozšíření slovní zásoby a komunikačních dovedností na dané úrovni.

Maximálně 5 posluchačů ve skupině.

kurz probíhá 2 hodiny týdně

cena 9.600 Kč

Chci se přihlásit


Konverzace B2–B2+

Kurz určený posluchačům na úrovni více pokročilí. Důraz je kladen na konverzaci a diskusi. Témata k diskusi si často volí sami posluchači. Kurz je veden pouze v anglickém jazyce.

kurz probíhá 2 hodiny týdně

cena 8.600 Kč

Chci se přihlásit


Konverzace C1–C2

Jedná se o konverzační kurz na vysoké úrovni pokročilosti (C1). Posluchači pracují s autentickými informačními zdroji, které zahrnují audiovizuální poslech, čtení textů, rozbor lexikálních struktur, analýzu gramatických jevů, výslovnostní problémy, atd. Témata zahrnují oblasti jako např. kulturně-společenské otázky, politická témata, mezinárodní vztahy, enviromentální a lifestylové otázky. Kurz je vhodný pro všechny, kdo se nebojí diskutovat a zamýšlet se na každodenními výzvami života.

kurz probíhá 4 hodiny týdně

cena 7.200 Kč

Chci se přihlásit